Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Bình - Kiến Xương - Thái Bình
 • Đỗ Thị Trạm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01689662548
 • Trần Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963134612
 • Vũ Thị Din
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975227659
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01655059709
 • Bùi Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01664791936
 • Phan Thị Nhuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   001685796721