Giáo viên trường mầm Vũ Bình tích cực trang trí tạo môi trường cho các bé tại ngôi trường mới