Trường mầm non Vũ Bình phun khử khuẩn toàn bộ môi trường trong và ngoài lớp học phòng chống dịch bệnh COVID-19