Trường mầm non Vũ Bình tổ chức hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3