Trường mầm non Vũ Bình tổ chức hội nghị CBCNVC đầu năm và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022