Trường mầm non Vũ Bình tố chức tết trồng cây theo lời kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh