Trường mầm non Vũ Bình vệ sinh môi trường, đồ dùng, đồ chơi phòng chống dịch bệnh COVID