Trường mầm Vũ Bình tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11