Trường mầm Vũ Bình tổ chức tập huấn trực tuyến thực hành tích hợp Steam vào các hoạt động giáo dục trẻ mầm non